Zuiniger Rijden

Hoe beter rijden?

Voor milieu en portemonnee!

Software: kan een voertuigvolgsysteem hulp bieden?

Netjes de tip volgen om verantwoord en ecologisch te rijden is één ding, continu in de gaten houden hoe zuinig je op de baan bolt is een ander. Toegegeven: die brandstofprijzen durven al eens de pan uit te rijzen. In dat geval kan een voertuigvolgsysteem van pas komen.

Hoe werkt zoiets dan precies?

suivoHoewel een voertuigvolgsysteem voornamelijk in bedrijven wordt gebruikt, is de trend ook in volle opmars bij particuliere gebruikers. In de professionele wereld wordt een link gelinkt tussen het GPS-volgsysteem van een chauffeur enerzijds en het bedrijf anderzijds. Resultaat: fleet managers kunnen precies nagaan wie zuinig rijdt en wat of waar bepaalde zaken mislopen. Die systemen treden trouwens behoorlijk in detail: ze geven zicht op de snelheid, manoeuvres, abrupte bewegingen en stationair draaien. Als je weet dat het tracken zelf ook nog eens in realtime gebeurt, kan de investering in een voertuigvolgsysteem heel wat vruchten afwerpen.

Ook handig voor bestuurders

Begrijp het zeker niet verkeerd: een voertuigvolgsysteem is niet louter een controlemiddel. Dergelijke toestellen hebben een ingebouwde verkeersfunctie, waardoor je als bestuurder sneller en efficiënter op je bestemming geraakt. En er is meer: de meeste volgsystemen hebben een feedbackfunctie, zodat je als bestuurder kunt bijsturen wanneer je onzuinig rijdt – zo gebeurt er een soort real-time coaching van je rijgedrag – heel erg interessant!